ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 3

สนข. (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ และพฤติกรรมการเดินทางของคน การขนส่งรถบรรทุกสินค้า

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร สนข. จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันทำแบบสอบถามออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมร่วมลุ้นรับ iPAD และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *