กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ 5

สนข. ร่วมกับบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Grand Ballroom
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *