ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัล IPAD

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัล IPAD จากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง ด้วยการตอบแบบสอบถามในงานศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) โดยทุกท่านได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาของ สนข. ที่ดำเนินโครงการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *