กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 1

มาทำความรู้จักโครงการค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) กันครับ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 2

โดรงการ การศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 2 (เพิ่มเติม)

ข้อมูล ประเภท และรูปแบบของแบบจำลองด้านจราจรและขนส่ง…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 3

สนข. (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 3 (เพิ่มเติม)

ข้อมูลและรายละเอียดของแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งในประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 4

“ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการ”
โครงการ BTDS ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 4 (เพิ่มเติม)

“ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการ”
โครงการ BTDS ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 5

สนข. ร่วมกับบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 5 (เพิ่มเติม)

สนข. ร่วมกับบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 6

แนวทางการใช้เทคโนโลยีสำรวจข้อมูลของโครงการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 7

ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบพัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร…

กิจกรรมลงสำรวจพื้นที่

กิจกรรมลงสำรวจพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 8

การนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจข้อมูลการเดินทาง และพัฒนาแบบจำลอง…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 10

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

เรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “รอ ลุ้น รับ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรางวัลรายชื่อผู้โชคดี โครงการ “รอ ลุ้น รับ”

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัล IPAD จากโครงการ “รอ ลุ้น รับ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 12

ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 13

การดำเนินงานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 14

การดำเนินงานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร (2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 15

ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนที่ 16

การศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล